اپلیکیشن کتابچه کودکان

اپلیکیشن بازی کودکان

در دنیای امروز بازی های یارانه ای محبوبیت زیادی در بین ما بزرگتر ها و حتی کودکان دارند,  به این صورت که  در طول روز وقت و انرژی زیادی را صرف این بازی ها میکنیم ,پس چه بهتر که این بازی ها سودمند و همراه با آموزش باشند. شرکت هوش افزار سناباد به عنوان یک شرکت فعال در زمینه طراحی و ساخت اپلیکیشن تصمیم گرفته اپلیکیشنی با عنوان اپلیکیشن بازی کودکان طراحی و وارد بازار نماید.