نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت موبایل

نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری تحت موبایل یکی از بهترین و موثرترین راه ها برای ارتباط مداوم و منسجم با مشتریان وفادار است.  با کمک این نرم افزار میتوان اطلاعات بیشتری از ساختار درونی سازمان خود اعم از زمینه کاری , محصولات یا خدمات منتخب , معرفی مشتریان شاخص , تیم حرفه ای شاغل در سازمان , راه های ارتباطی  را در اختیار مشتریان قرار داد.

این نرم افزار شامل امکانات متعددی میباشد که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نمایش محصولات منتخب
  • برخی مشتریان ما
  • تیم ما
  • ارتباط با ما

محصولات منتخب :

در این قسمت محصولات منتخب سازمان و همچنین اطلاعات بیشتری راجع به محصولات شرکت از قبیل تاریخ شروع پروژه , تاریخ پایان , درصد تکامل پروژه نمایش داده میشود. در قسمت جزییات میتوان توضیحاتی راجع به محصولات را دید.

مشتریان ما:

در بخش مشتریان ما , مشتریان شاخص سازمان به همراه لوگو نمایش داده میشود .

تیم ما :

در این قسمت تیم کاری سازمان همراه با نام  پرسنل , عنوان شغلی, سوابق کاری  و مدارک مرتبط نمایش داده میشود.

ارتباط با ما :

در بخش ارتباط با ما اطلاعات شرکت از قبیل آدرس , تلفن , ایمیل , آدرس و شبکه های اجتماعی نمایش داده میشود